Aircocontrole en onderhoud

Om een goede werking van de airco te garanderen, heeft een aircosysteem periodiek onderhoud nodig. Auto Cors heeft alle kennis en apparatuur in huis om dit volgens de geldende technische en milieueisen uit te voeren.

Waarom is een aircocontrole nodig?

Soms lekt er tijdens het gebruik van de airco een minimale hoeveelheid koudemiddel weg. Bij een aircocontrole checkt de monteur of de minimale hoeveelheid koudemiddel nog aanwezig is en of er mogelijk sprake is van lekkage. Bij te weinig koudemiddel kan de (kostbare) compressor onherstelbaar beschadigd raken. Daarnaast checkt de monteur alle componenten op een goede conditie en werking. Zo nodig vult hij het systeem weer bij.

Een ander onderdeel van de aircocontrole betreft het interieurfilter van het systeem en eventuele vervuiling van de verdamper. Door de warmtewisselaar in het systeem treedt condens op, waardoor soms schimmelvorming kan ontstaan. Wanneer dit optreedt krijgt uw auto een muffe lucht zodra u de airco inschakelt. De monteur neemt deze vervuiling weg met een speciaal reinigingsmiddel en plaatst een nieuw interieurfilter.

Zomer en winter

Wist u dat de airco niet alleen in de zomer, maar ook in de winter belangrijk is? In de zomer biedt de airco verkoeling en in de winter zorgt het systeem ervoor dat uw ruiten snel condensvrij zijn!