Auto problemen oplossen met storingsdiagnose

Branden er storingslampjes of hebben deze gebrand? Moderne auto’s beschikken over een geheugen dat storingen en defecten automatisch registreert. Doorrijden met een storing is niet altijd verstandig en heeft invloed op uw rijcomfort. Bij Auto Cors beschikken wij over de kennis, meest moderne diagnoseapparatuur en up-to-date software om uw auto uit te lezen, de juiste diagnose te stellen en u vervolgens weer veilig op weg te helpen.